Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 19/10/2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Điện Biên tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

     Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên Phạm Minh Khuyến – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên truyền đạt các nội dung cơ bản sau: (1) Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (3) Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác; (4) Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

     Sau ½ ngày học tập đảng viên, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Báo cáo viên Phạm Minh Khuyến – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và

Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên truyền đạt các nội dung cơ bản, giá trị tư tưởng đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị 

Đảng viên, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị